Terminy wypłat w kasie

 

KASA CZYNNA W DNI WYPŁAT w godz. 900-1400 przerwa w godz. 1200 – 1230

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Świadczenia wychowawcze (500+)

Świadczenie Dobry Start (300+)

Fundusz alimentacyjny